Revalue

Remediate

Inform

Maak kennis met de experts die zich hebben aangesloten bij het SOILite – platform. Zij bieden een compleet pakket saneringsdiensten aan de infrastructuur-, ontwikkelings- en bouwsector wereldwijd.

PARTNER WORDEN?

SOILite verenigt private bedrijven en stakeholders die actief zijn in bodem- en watersanering.

Ook toetreden tot dit internationaal samenwerkingsverband? Contacteer ons voor de toetredingsvoorwaarden.

0
lopende projecten
0
partners die complementaire, innovatieve technologieën aanbieden
0
landen wereldwijd waar op dit moment projecten lopen
IFLUX Sampling biedt dynamische grondwatermonitoring. Wij meten real-time flux en kwaliteit om gegevensgestuurd grondwaterbeheer mogelijk te maken.
INJECTIS behandelt verontreinigde grond en grondwater met een gepatenteerde in situ injectietechnologie. De Spin Injection-technologie maakt de sanering kosten- en tijdsefficiënter.
HAEMERS Technologies levert duurzame en innovatieve systemen voor de sanering van een breed scala aan verontreinigde bodems door In-Situ of Ex-Situ Thermische Desorptie, waarbij energie en bodemverontreinigende stoffen worden teruggewonnen.
Bio2Clean staat voor de sanering van bodem en grondwater op een kwalitatieve, duurzame en milieuvriendelijke manier door gebruik te maken van bacteriële geassisteerde fytoremediatie.
EnISSA optimaliseert bodemonderzoek met de modernste meet- en datavisualisatietechnologie. Als zodanig is het een complementaire partner voor bodemsanerings-aannemers en brownfieldontwikkelaars.
Evonik is een van 's werelds leidende bedrijven in speciale chemicaliën en gevestigd in Duitsland. Wereldwijd actief in meer dan 100 landen en met productie-eenheden in 27 landen op zes continenten.
Bij DND Biotech ontwikkelen we oplossingen om de kloof te dichten tussen laboratoriumonderzoek en de effectieve commercialisatie van bioremediatie technieken die we voorstellen. Door deel te nemen aan verschillende door de EU-gefinancierde projecten hebben we prototypes en case studies ontwikkeld voor de toepassing van nieuwe biospoel- en bio-inoculumtechnologieën, voor de insitu behandeling van verontreinigde bodem en grondwater.
EnISSA optimaliseert bodemonderzoek met de modernste meet- en datavisualisatietechnologie. Als zodanig is het een complementaire partner voor bodemsanerings-aannemers en brownfieldontwikkelaars.
Evonik is een van 's werelds leidende bedrijven in speciale chemicaliën en gevestigd in Duitsland. Wereldwijd actief in meer dan 100 landen en met productie-eenheden in 27 landen op zes continenten.

Environment is our business